Prilikom napada na Dubrovnik 1991. i 1992. godine u sklopu opće agresije na Hrvatsku, JNA se nije obazirala na činjenicu da je povijesna jezgra Dubrovnika kao spomenička cjelina svjetskog značaja pod zaštitom UNESCO-a temeljem Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine (The World Heritage Convention) iz 1972. godine.
U katastrofalnom potresu koji je intenzitetom 9-10° MCS zahvatio područje Crne Gore 15. travnja 1979. godine teško je stradalo područje općine Dubrovnik i dio općine Metković.
Izdvajamo
Novosti
 • Započela misija UNESCO-a
 • Predstavljeni projekti za EU fondove
 • Edukacija o pripremi projekata za prijavu na eu fondove
 • Održan sastanak članova Povjerenstva
 • Pregled obnovljenih objekata
  Detaljniji pregled radova na kapitalnim objektima spomenicima kulture.
 • Pregled obnovljenih objekata
  Lista obnovljenih objekata nakon 2000. godine.
 • Pregled obnovljenih objekata
  Prikaz obnovljenih objekata nakon ratnih razaranja
 • Podzemlje Katedrale i Bunićeve poljane
  Idejni projekt je predan Upravnom odjelu za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika u postupak za ishođenje lokacijske dozvole.
 • Krovovi
  Najveća prijetnja održanju života u Gradu za vrijeme ratnih razaranja bila su oštećenja na krovovima. Gotovo neprestano na udaru neprijateljskih projektila, te meke strukture od drva i kupa kanalica zadobile su najveće štete. Više od 70% krovova je oštećeno projektilima.
 • Aseizmička sanacija blokova zgrada
  Aseizmička sanacija blokova zgrada.