Pregled obnovljenih objekata

Crkva Sv. Đurđa u Pilama

Površina: 80 m2
Trajanje radova: 2000. - 2006.
Vrijednost radova: 123.941,93 US $

Unutarnji most od Ploča

Trajanje radova: 2004. - 2005.

Biskupska palača u Dubrovniku

Biskupska palača u Dubrovniku, projektiranje njene obnove i sadašnje izvođenje radova, mogu poslužiti kao prikladni primjer nekih faza obnove kulturnog dobra.

Sanacija rupe na Boškovićevoj poljani

Ovo je jedini veliki trg na povišenom prostoru Grada koji se na nalazi se na jugoistočnoj strani povijesne gradske jezgre.

Balkon u Boškovićevoj ulici

Trajanje radova: 2001.

Prva<<   1   2 3 >> Posljednja