Nerealizirani projekti obnove

Prije rata izrađena su i arhivirana 32 glavna i izvedbena projekta obnove koja nisu realizirana, od kojih je 14 bilo za sanaciju šteta od potresa unutar gradskih zidina, za građevine teže oštećene konstrukcije nakon potresa / pripremljeno do dozvole za građenje.