>
  • Istraživanja (kulturno-povjesna)
  • >
Istraživanja (kulturno-povjesna)

Nakon prvih deset prioritetnih objekata obnove poslije potresa 1979. godine, putem Stručno savjetodavne komisije je, temeljem već stečenih iskustava, ustanovljen model obavljanja pripremnih radova za obnovu pojedinih spomenika. Arhitektonska snimka postojećeg stanja početna je faza daljnjoj izradi osnovne kulturno-povijesne dokumentacije.

Ona sadržava prikaz i obradu arhivskih istraživanja i detaljni pregled objekta. U ovoj se fazi daju konzervatorske upute za obavezna sondažna istraživanja u objektu, kao i za arheološka istraživanja u spomeniku i oko njega.

Za sve objekte i gradske predjele iz programa obnove do 1990. godine rađeni su ovi preliminarni konzervatorski elaborati, provedena su sondažna istraživanja u objektu. Tijekom pripremnih građevinskih radova vršena su i potrebna arheološka istraživanja, jer se provodeći sanaciju u zoni temelja, zadiralo u strukturu, u kojoj su se nalazili ostaci iz ranijih faza izgradnje Grada.

Izvještaji o tim istraživanjima arhivirani su uz svaki objekt pojedinačno. Posebno su vođeni i dokumentirani arheološki istražni radovi: u vrtu osnovne škole, u Pustijerni i na jugozapadnom dijelu Grada. Za praćenje obavljenih arheoloških istraživanja i vrednovanje njihova značaja u dopunjavanju spoznaja o slojevitosti Grada, najmjerodavnija je nadležna konzervatorska služba, koja ih je pratila institucionalno, ili putem pojedinih svojih stručnjaka.

U Zavodu za obnovu Dubrovnika je pohranjeno 57 konzervatorskih elaborata, izrađenih po programu obnove spomenika kulture za povijesnu jezgru i šire područje obnove poslije potresa.