Aseizmička sanacija blokova zgrada 2015.
Nakon provedenog javnog nadmetanja, sklopljeni su ugovori za izvođenje radova aseizmičke sanacije blokova zgrada B-43 i preostalih radova aseizmičke sanacije na bloku Z-06 sa tvrtkom CON-TEH d.o.o.

Sa tvrtkom Canosa-inženjering d.o.o. sklopljeni su ugovori za stručni i projektantski nadzor nad izvođenjem radova.
Prema usvojenom Programu u 2015. godini nije se ugovorila izrada projektne dokumentacije aseizmičke sanacije zgrada u povijesnoj jezgri Dubrovnika: za glavni projekt rekonstrukcije - građevinski projekt sanacije bloka B-54, zbog poteškoća vezanih za upis zakonskog založnog prava u prijelaznom razdoblju, koje bi trebalo trajati do novih izmjena i dopuna Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika. Zavod nije uspio ishoditi pismenu suglasnost svih vlasnika u bloku, što tijekom 2016. namjerava učiniti.

Zbog navedenog izvršeno je usklađenje Rebalansom I. Ugovorena je izrada troškovnika interventnih radova na krovu objekta na adresi Bandureva 1- Kneza Damjana Jude 4, kao priprema za izvođenje radova koji se planiraju u 2016. godini.
Koordinaciju rada svih sudionika u obnovi: izvođača, projektantskog i stručnog nadzora, te konzervatorske službe, kao i praćenje realizacije vodila je Amalija Pavlić dipl.ing.arh.