Aseizmička sanacija blokova zgrada 2017.
Po ovoj stavci programa u 2017. godini izrađena je projektna dokumentacija za aseizmičku sanaciju bloka zgrada B 54 ( Placa – Kunićeva – Prijeko – Nalješkovićeva). Nakon provedbe postupka bagatelne nabave, ugovor o obavljanju usluga izrade projektne dokumentacije sklopljen je 23. 11.2017. sa tvrtkom Canosa inženjering d.o.o. iz Dubrovnika. Projektom je pored asizmičke sanacije bloka u cjelini, obuhvaćena i sanacija krovova na bloku, za koje je temeljem obilaska i pregleda stanja od strane projektanta Iva Matkovića, dipl.ing.građ. utvrđena potreba saniranja, kao i rekonstrukcija balkona u Nalješkovićevoj 8, za kojeg je u Izvješću o graditeljskom vještačenju iz 2016.god izrađenom od stalnog sudskog vještaka Zdravka Nivića, dipl.ing.građ utvrđena potreba hitnog saniranja, budući je isti napukao i prijeti urušavanjem. Na izrađenu dokumentaciju 19.12.2017. je ishođena  suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.