Aseizmička sanacija blokova zgrada 2020.

Aseizmička sanacija bloka B-39 – izvođenje radova
Zavod za obnovu Dubrovnika je sa tvrtkom CON-TEH d.o.o. iz Dubrovnika 20. veljače 2020. sklopio ugovor o izvođenju radova aseizmičke sanacije bloka zgrada B 39 (Placa – Kovačka – Prijeko – Žudioska) u povijesnoj jezgri Dubrovnika (čest. zgr. 1870, 1873, 1878, 1880, 1881, 1887 sve k.o. Dubrovnik. Ugovoreni rok završetka radova je 01.svibnja 2021. Radovi se izvode u dvije faze. I. faza trajala je od 15. ožujka 2020. do 15. listopada 2020. i obuhvaćala je sanaciju u ulici Prijeko i dijelu Kovačke ulice. Nakon ljetne stanke, 19. listopada 2020. započelo se sa radovima II. faze. koji obuhvaćaju ulice Žudioska, Placa i dio Kovačke.
Radovi se izvode prema Troškovniku i Glavnom projektu zajedničke oznake projekta TD 39/19, izrađenog od Canosa inženjering d.o.o., glavnog projektanta Iva Matkovića, dipl.ing.građ, na koji je Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku izdao Potvrdu Klasa: 612-08/19-05/0604, Urbroj: 532-04- 02-17/2-19-2 od 03. listopada 2019. godine.
Radovi obuhvaćaju dopremu i postavu skele, injektiranje kamenih zidova, otucanje postojeće žbuke i ponovno žbukanje, otucanje fuga i fugiranje, ugradnju čeličnih natega, zaštitu pročelja hidrofobiranjem, sanaciju krovnih kanala, te dijelova krova.
Inženjer gradilišta je Đuro Goluža, dipl.ing.građ., stručni nadzor vrši Ivana Mucić, dipl.ing.građ., a ispred nadležnog Konzervatorskog odjela u Dubrovniku nadzor vrše viši stručni savjetnici Zehra Laznibat i Antun Baće. Ispred Zavoda za obnovu Dubrovnika koordinaciju svih sudionika u izvođenju radova aseizmičke sanacije kao i praćenje realizacije vode Petra Ruso, dipl.ing.građ. i Martina Nadoveza, bacc.ing.aedif.