>
Knežev dvor u Dubrovniku 2012.

Konstruktivna sanacija atrija

Nakon provedenog ponovljenog postupka javne nabave, (prvi postupak je poništen zbog toga što nakon pregleda nije preostala niti jedna valjana ponuda), dana 01. listopada 2012. sklopljen je s tvrtkom Omega engineering d.o.o. iz Dubrovnika ugovor o izradi glavnog i izvedbenog projekta konstruktivne sanacije atrija Kneževa dvora u Dubrovniku. Ugovorom je obuhvaćena i izrada konzervatorsko restauratorskog elaborata s troškovnikom pratećih konzervatorsko restauratorskih radova na atriju Kneževa dvora. Ugovoreni rok za izradu glavnog projekta iznosi 90 dana od dana potpisa ugovora. Projektanti su 29. prosinca 2012. zatražili produženje roka za 45 dana zbog dodatnih radova na dopuni i doradi arhitektonskog snimka postojećeg stanja atrija Kneževa dvora, čije je ugovaranje u tijeku.

Na naš zahtjev, 24. prosinca 2012., dostavljena nam je od strane ovlaštene tvrtke KON-VIS d.o.o. iz Zagreba ponuda za kontrolu glavnog projekta konstrukcije - kontrola glede mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine temeljem koje će se sklopiti ugovor.Privremeno osiguranje oštećenih stupova Kneževa dvora

Nakon višekratnog traženja stručne pomoći od strane ravnateljice Dubrovačkih muzeja, u vezi s oštećenjima na kamenim elementima atrija Kneževa dvora koja su predstavljala svakodnevnu opasnost za posjetitelje, Zavod za obnovu Dubrovnika je od tvrtke Canosa inženjering d.o.o. iz Dubrovnika naručio izradu Elaborata privremenog osiguranja oštećenih stupova atrija Kneževa dvora – provođenje mjera tehničke zaštite.

Nakon što smo na dostavljeni Elaborat privremenog osiguranja oštećenih stupova atrija kneževa dvora – provođenje mjera tehničke zaštite ishodili pozitivno očitovanje autora idejnog projekta konstruktivne sanacije atrija Kneževa dvora, dr.sc. Josipa Dvornika i dr.sc. Damira Lazarevića s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te dobili suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, 05. studenog 2012. sklopili smo s tvrtkom Spegra obrt d.o.o. iz Splita ugovor o izvođenju radova privremenog osiguranja oštećenih stupova atrija Kneževa dvora. Radovi su gotovo u cijelosti završeni do kraja prosinca 2012.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova vodila je tvrtka Canosa inženjering d.o.o. iz Dubrovnika.