>
Knežev dvor 2013. - 2015.
Početkom veljače 2013. godine ugovoreno je s tvrtkom „KON-VIS"d.o.o. iz Zagreba obavljanje usluge kontrole Glavnog projekta konstrukcije, za sanaciju i rekonstrukciju Kneževa dvora u Dubrovniku. Izvješće o kontroli Glavnog projekta, kontrola glede mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine dostavljeno je krajem ožujka 2013. godine i njime je potvrđeno da je projekt izrađen u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te u skladu s relevantnim tehničkim propisima i normama.

Za potrebe izrade izvedbenog projekta, 29. travnja 2013. godine, ugovoreno je s Fakultetom građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilišta u Splitu obavljanje usluge laboratorijskog ispitivanja zglobne veze stupova i kapitela atrija Kneževa dvora. Izvješće o provedenim laboratorijskim ispitivanjima je dostavljeno Zavodu 25. srpnja i njime je potvrđena ispravnost koncepcije projekta sanacije. Izvedbeni projekt, uz pozitivno rješenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, predan je Zavodu 6.rujna 2013. godine.

24. ožujka 2014., Dodatkom II ugovoru o izradi glavnog i izvedbenog projekta konstruktivne sanacije Kneževa dvora, ugovorene su usluge dorade projektne dokumentacije za potrebe ishođenja građevonske dozvole.

26. kolovoza 2014. Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje pismeno nas je obavijestio da se predmetni radovi mogu izvoditi bez građevinske dozvole.

Nakon provedenog postupka javne nabave, 18. studenog 2015., sklopljen je ugovor o građenju za radove na rekonstrukciji atrija Kneževa dvora sa zajednicom ponuditelja „SPEGRA INŽENJERING"d.o.o., „SPEGRA"d.o.o. i „NEIR"d.o.o., svi iz Splita. Radovi po  ugovoru započeli su 1. prosinca 2015., do konca godine izveden je dio pripremnih radova, radionička izrada teške metalne konstrukcije za podupiranje te nabava materijala za dio predstojećih radova. Stručni nadzor ugovoren je s tvrtkom „CANOSA INŽENJERING"d.o.o. Projektantski nadzor ugovoren je s glavnim projektantom, prof.dr.sc. Željkom Pekovićem Projektantski nadzor konstrukcije ugovoren je s prof.dr.sc. Blažom Gotovcem Koordinaciju svih spomenutih aktivnosti i sudionika vodio je Andrija Tolja dipl.ing.arh.