Izvještaj lipanj 2018.g.
Izvještaj lipanj 2018.g.
- Radovi se izvode prema planiranoj dinamici.
- Završene demontaže krovišta i međukatnih konstrukcija, te počele pripreme za injektiranje.