Kontakti

Zavod za obnovu Dubrovnika
Cvijete Zuzorić 6. - 20000 Dubrovnik - Croatia
Telefon: +385 (20) 324 060
zod@zod.hr


Ravnateljica
Mihaela Skurić mag.ing.građ
Telefon: +385 (20) 324 060

Tajnica ureda ravnateljice
Stanka Đurđević Tomaš
Telefon: +385 (20) 324 060


Viši savjetnik za poslove pripreme i nadzora
Andrija Tolja, dipl.ing.arh.
Telefon: +385 (20) 323 521

Viši savjetnik za poslove pripreme i nadzora
Sanja Krželj, mag.ing.arh.
Telefon: +385 (20) 324 773

Viši savjetnik za poslove pripreme i nadzora
Amalija Pavlić, mag.ing.arh.
Telefon: +385 (20) 323 435

Savjetnica za poslove pripreme i nadzora
Petra Ruso, dipl.ing.građ
Telefon: +385 (20) 640 797

Viši referent za poslove pripreme i nadzora
Martina Nadoveza, bacc.ing.aedif.
Telefon: +385 (20) 324 060


Savjetnica za financijske poslove
Klara Bender, dipl.ecc.
Telefon: +385 (20) 640 788

Referent za računovodstvene poslove
Valerija Braica, ecc.
Telefon: +385 (20) 640 788

Viši savjetnik za pravne poslove
Irena Hrdalo, mag.iur.
Telefon: +385 (20) 324 774

Viši stručni suradnik za pravne poslove
Nikolina Puh, mag.iur
Telefon: +385 (20) 640 790

Viši stručni suradnik za pravne poslove
Paula Knežević, mag.iur
Telefon: +385 (20) 640 790

Viši referent za tehničku dokumentaciju
Mario Doršner, bacc. ing. mech.
Telefon: +385 (20) 323 497

Viši referent za poslove informatike
Toni Butorac, bacc.inf
Telefon: +385 (20) 324 060