Javna nabava


Zavod za obnovu Dubrovnika obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi.
Nabave koje se provode u 2020. dostupne su u izborniku "Dokumentacija" , a nabave u prethodnim godinam (2013.-2016.) u izborniku arhiva.
Jednostavne nabave(nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200 000kn odnosno za radove od 500 000kn) provode se prema o Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave.
Sukladno zakonu kojim se utvrđuje pravo na pristupu informacijma Zavod za obnovu će omogućiti pristup informacija o nabavi i ugovorima.


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

aaaInsert