>
Javna nabava za vrtne studije
Broj 21-23-np-61-17
Dubrovnik, 27 .listopada 2017.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
(BN 37/17)

Poštovani,

Zavod za obnovu Dubrovnika, OIB 43644119661, Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 6, pokrenuo je postupak nabave za usluge izrade vrtne studije kompleksa ljetnikovca Bozdari-Skarprlenda u Rijeci dubrovačkoj, te temeljem članka 1. I čl.2. st2. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave, kao naručitelj, poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu.
Opis predmeta nabave, uvjeti, zahtjevi nabave, sastavni dijelovi ponude, način dostave ponude te druga bitna pitanja za postupak uređeni u Dokumentaciji o nabavi koja je sastavni dio Poziva.

Dokumentacija

Broj 20-23- np-60- 17
Dubrovnik, 27 .listopada 2017.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
(BN 36/17)


Zavod za obnovu Dubrovnika, OIB 43644119661, Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 6, pokrenuo je
postupak nabave za usluge izrade vrtne studije ljetnikovca Restić-Rastić- Đonovina u
Rijeci dubrovačkoj, te temeljem članka 1. I čl.2. st2. Pravilnika o provedbi jednostavne
nabave, kao naručitelj, poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu.
Opis predmeta nabave, uvjeti, zahtjevi nabave, sastavni dijelovi ponude ,način dostave
ponude te druga bitna pitanja za postupak uređeni u Dokumentaciji o nabavi koja je sastavni
dio Poziva.

Dokumentacija

Broj 21-23- np-62- 17
Dubrovnik, 27.listopada 2017.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
(BN 23/17)

Poštovani,
Zavod za obnovu Dubrovnika, OIB 43644119661, Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 6, pokrenuo je
postupak nabave za usluge izrade vrtne studije Benediktinskog samostana i
Maksimilijanovog ljetnikovca na otoku Lokrumu te temeljem članka 1. I čl.2. st2.
Pravilnika o provedbi jednostavne nabave kao naručitelj, poziva sve zainteresirane
gospodarske subjekte na dostavu.
Opis predmeta nabave, uvjeti, zahtjevi nabave, sastavni dijelovi ponude, način dostave
ponude te druga bitna pitanja za nabavu uređeni u Dokumentaciji o nabavi koja je sastavni dio
Poziva.

Dokumentacija