>
Poziv na dostavu ponude BN 21/18- usluge tiska Monografije
Broj : 90/40/40-icp-18
Dubrovnik, 26. listopada 2018.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
(BN 21/18)

Poštovani,

Zavod za obnovu Dubrovnika, OIB 43644119661, Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 6, pokrenuo je postupak nabave za usluge tiska Monografije o Lazaretima, te temeljem članka 5. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Zavoda za obnovu Dubrovnika, kao naručitelj, poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude.

Opis predmeta nabave, uvjeti, zahtjevi nabave, sastavni dijelovi ponude te način dostave ponude možete vidjeti u Dokumentaciji o nabavi.

Rok za dostavu ponude je 02.11.2018.g do 09:00 sati, bez obzira na način dostave.

Dokumentacija