>
Jednostavna nabava za Palaču u ul. Cvijete Zuzorić 6- izvođenje radova WC-a

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

(BN 08/19)

Poštovani,

Zavod za obnovu Dubrovnika, OIB 43644119661, Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 6, pokrenuo je postupak jednostavne nabave za Palaču u ul. Cvijete Zuzorić 6- izvođenje radova WC te temeljem članka 4. i 5. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Zavoda za obnovu Dubrovnika, kao naručitelj, poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude.

Opis predmeta nabave, uvjeti, zahtjevi nabave, sastavni dijelovi ponude te način dostave ponude možete vidjeti u Dokumentaciji o nabavi.

Rok za dostavu ponude je 06.svibnja 2019. bez obzira na način dostave.

Troškovnik elektroinstalacija

Troškovnik građevinsko-obrtničkih radova i opreme

Troškovnik vodovoda i odvodnje

Dokumentacija o nabavi