>
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa(nadzor i pravnik) - zatovren

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa

Na radnom mjestu:

1. Viši savjetnik /ica za poslove pripreme i nadzora – 1 izvršitelj
– neodređeno vrijeme

- magistar-inženjer arhitekture ili građevinarstva ili stručni specijalist
- 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima nakon položenog stručnog ispita
- položen stručni ispit,
- poznavanje engleskog jezika,
- položen vozački ispit "B" kategorije.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu,
- preslik diplome kojim se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja i struke određene u uvjetima ovog natječaja,
- dokaz o radnom iskustvu (preslik radne knjižice ili elektronički ispis staža iz HZMO),
- potvrdu ili preslik odgovarajućeg dokumenta ( rješenja, ugovora o radu ili sl.) prethodnog poslodavca iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje tri (3) godine.

2. Viši stručni suradnik/ica za pravne poslove – 1 izvršitelj
—određeno vrijeme – do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta

Uvjeti:
- magistar prava,
- jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- poznavanje engleskog jezika i
- poznavanje rada na računalu

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu,
- preslik diplome kojim se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja i struke određene u uvjetima ovog natječaja,
- dokaz o radnom iskustvu (preslik radne knjižice ili elektronički ispis staža iz HZMO),
- potvrdu ili preslik odgovarajućeg dokumenta ( rješenja, ugovora o radu ili sl.) prethodnog poslodavca iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine.

Dokumentacija