>
O Planu upravljanja – razgovor s Jukkom Jokilehto
O Planu upravljanja – razgovor s Jukkom Jokilehto

Zavod za obnovu Dubrovnika je koordinator izrade Plana upravljanja spomeničkom cjelinom grada Dubrovnika – planskog dokumenta temeljem kojega se stvara okvir za upravljanje lokalitetom svjetske baštine kako bi se očuvala i unaprijedila svojstva izvanredne univerzalne vrijednosti pod zaštitom UNESCO-a.


Izrada i kasnija implementacija plana prema UNESCO-vim smjernicama za primjenu Konvencije o zaštiti Svjetske kulturne i prirodne baštine, treba biti produkt participacije raznih dionika. Kroz Komunikacijsko – participacijsku strategiju Plana upravljanja osmišljen je pristup angažmanu dionika na smislen način kako bi ih se potaknulo na sudjelovanje, davanje mišljenja, kritičko razmišljanje o postignućima procesa provedbe projekta te opće jačanje lokalne zajednice, kako bi preuzeli odgovornost, inicijativu i djelovanje.


Provedba Komunikacijske i participacijske strategije slijedi temeljne ciljeve i aktivnosti Plana upravljanja, a realizira se sukladno raspoloživim resursima i u suradnji s partnerskim institucijama i organizacijama.

Prva u nizu aktivnosti, na temelju suradnje sa Društvom arhitekata Dubrovnika, jest intervju sa ključnim stručnjakom na izradi Plana upravljanja, profesorom Jokilehtom, kojeg možete pročitati OVDJE.


Naime, izrađivački tim Plana upravljanja Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čini šest ključnih stručnjaka koji su zaduženi za različita tematska područja izrade Plana. Među njima je i prof. dr. Jukka Jokilehto, međunarodno priznati stručnjak za graditeljsku baštinu, posebni savjetnik generalnog direktora ICCROM-a, počasni član ICOMOS-ova Međunarodnog odbora za obuku, te autor mnogobrojnih publikacija na temu očuvanja i upravljanja svjetskom baštinom.