>
ZAVRŠENI RADOVI IZMJENE VANJSKE STOLARIJE NA JUŽNOM I ISTOČNOM PROČELJU ZGRADE NA ADRESI BRANITELJA DUBROVNIKA 15
ZAVRŠENI RADOVI IZMJENE VANJSKE STOLARIJE NA JUŽNOM I ISTOČNOM PROČELJU ZGRADE NA ADRESI BRANITELJA DUBROVNIKA 15
Na zahtjev Dubrovačke razvojne agencije DURA i Grada Dubrovnika, odnosno Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju i Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, čiji su uredi smješteni na adresi Branitelja Dubrovnika 15, predstavnici Zavoda za obnovu Dubrovnika i Konzervatorskog odjela u Dubrovniku su u travnju 2019. obišli zgradu na navedenoj adresi. Utvrđeno je kako je postojeća stolarija u lošem stanju i ne zadovoljava suvremene standarde, a prilikom oborina, dolazi do prodiranja vode kroz prozore, osobito na južnoj i istočnoj strani, te dolazi do oštećenja interijera u uredskim prostorima.
Zavod je u prvim izmjenama Programa obnove za 2019. godinu dodao stavku koja se odnosi na izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova sanacije vanjske ovojnice objekta na adresi Branitelja Dubrovnika 15.

Tvrtka „POLZER" d.o.o. je izradila projektnu dokumentaciju, odnosno glavni projekt – rekonstrukcija stolarije za izmjenu vanjske stolarije južnog i istočnog pročelja, na koju je ishođena potvrda Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.
U postupku jednostavne nabave radova na izmjeni vanjske stolarije, odabran je izvođač „VODOPIJA" d.o.o., te su u prosincu 2019. započeti radovi. Radovi su obuhvaćali sanaciju 25 drvenih prozora, dvostrukih krila tamo gdje je tako originalno izvedeno, odnosno jednostrukih u potkrovlju i na prozorima manjih dimenzija. Prozori s naknadno adaptiranim podjelama krila vratili su se u prvobitno stanje. Vanjska krila su se izvela s dvostrukim ostakljenjem, a unutarnja s jednostrukim. Na prozorima koji imaju izveden prostor za rolete ugradile su se drvene roleta od ariša. Izrađen je novi drveni pleter na prozorima na kojima je izvorno postojao. Kamene igle su se sanirale tašeliranjem i/ili popunjavanjem rupa reparaturnim mortom tamo gdje to bilo potrebno.
Nakon kratke obustave radova radi usklađivanja vrste okova prema izvornom, te otežanim uvjetima izvođenja radova radi pandemije koronavirusa u proljeće 2020., radovi su završeni 30.lipnja 2020.
Nadležni konzervatori ispred Konzervatorskog odjela u Dubrovniku bili su Antun Baće dr.sc.hist.art. i Zehra Laznibat, dipl.ing.arh.
Stručni nadzor nad izvođenjem radova vršio je viši savjetnik za poslove pripreme i nadzora Andrija Tolja, dipl.ing.arh., imenovan od strane Zavoda za obnovu.
Po zahtjevu nadležnih konzervatora, projektantski nadzor nad izvođenjem radova ugovorio se sa tvrtkom „POLZER" d.o.o., a projektantski nadzor vršila je Maja Polzer, dipl.ing.arh. S istom tvrtkom ugovoriti će se usluga izrade Projekta izvedenog stanja koji će dalje biti podloga za nastavak radova na zgradi, odnosno za radove na izmjeni vanjske stolarije sjevernog i zapadnog pročelja.
Za praćenje realiziranosti ugovora i koordinaciju među svim sudionicima od strane Zavoda bila je zadužena Martina Nadoveza, bacc.ing.aedif.