>
Arhitektonsko dosnimavanje – dopuna i digitalizacija za 2014. godinu
Arhitektonsko dosnimavanje – dopuna i digitalizacija za 2014. godinu

U prosincu 2014. godine sklopljen je Ugovor o izradi elaborata arhitektonske snimke postojećeg stanja temeljem 3D laserskog skeniranja crkve Gospe od Karmena u povijesnoj jezgri Dubrovnika sa tvrtkom Neir d.o.o.

Nakon izvršenih terenskih snimanja radni snimak dostavljen je na pregled. Rok za izvršenje usluga produžen je zbog potrebe korigiranja predane dokumentacije. Kompletna dokumentacija predana je 29.  svibnja 2015. godine i time su usluge u potpunosti izvršene.

Koordinaciju terenskih snimanja, pregled dokumentacije, te praćenje izvršenja vodila je Amalija Pavlić, dipl. ing.arh.