>
Arhitektonsko dosnimavanje – dopuna i digitalizacija za 2010. godinu

I ove godine je nastavljeno dokumentiranje postojećeg stanja unutar spomeničke cjeline za objekte koji nemaju dokumentaciju u digitalnoj formi. Izvršena je digitalizacija i dopuna arhitektonske snimke 2 bloka ukupne bruto snimljene površine 4 174,9 m2

Tvrtka Omega engineering d.o.o. izvršila je radove arhitektonskog snimanja postojećeg stanja blokova B-13 i B-39. Ugovoreni radovi za blok B-13 su izvedeni do 29. 11. 2010., a blok B-39 do 23. 11. 2010.

B 13 Marojice Kaboge - Uska

netto površina 1345,69 m2

brutto površina 1775,05 m2

B 39 Placa – Kovačka – Žudioska

netto površina 1704,07 m2

brutto površina 2399,85 m2

Po dosadašnjoj praksi, snimke su u radnoj fazi pregledane i vraćena izvršiteljima na korekciju. Pri tome su uočeni značajni nedostatci jer izvršitelji nisu bili obavili kontrolu ranijeg snimka na objektu, zbog čega su ozbiljno upozoreni

Iako je za planirano snimanje financijski bio predviđen veći iznos, ono je u cijelosti završeno po znatno nižim jediničnim cijenama nego prethodnih godina.

To se može opravdati time da se radilo o jednostavnim, manjim blokovima na ravnom terenu, ali i sniženju cijena snimatelja zbog aktualne ekonomske situacije.

Pregled dokumentacije i situacija vodila je Amalija Pavlić, dipl. ing.arh.