>
Arhitektonsko dosnimavanje - dopuna i digitalizacija za 2012. godinu

Nakon provedenoga postupka javne nabave za izradu elaborata arhitektonske snimke - dopuna i digitalizacija blokova: B - 38 (2038 m²), B – 48 (2322 m²) i B – 54 (2045 m²), svi u povijesnoj jezgri Dubrovnika na prostoru između Place i ulice Prijeko, a koji je prolongiran zbog žalbenog postupka, sklopljeni su dana 11.9. 012. Ugovori sa tvrtkom Habitat d.o.o., iz Dubrovnika.

Prilikom uzimanja podataka na terenu dio vlasnika /korisnika izrađivačima nije dopustio ulazak i snimanje prostora, što je sve detaljno navedeno u elaboratu izrađivača.

Za preostala sredstva iz Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2012. (zbog nižih cijena od planiranih), za blok P- 03, K-04 (1383 m2 ) s tvrtkom Vektra d.o.o. iz Varaždina, je sklopljen Ugovor o izradi elaborata arhitektonske snimke-dosnimavanje i digitalizacija bloka omeđenog ulicama Cvijete Zuzorić – Uska – Između Polača - Miha Pracata, koji uključuje i objekt u kojem su smješteni Zavod za obnovu Dubrovnika i Konzervatorski odjel u Dubrovniku. Za realizaciju ovog ugovora rok konačne predaje je 31. siječnja 2013.g

Koordinaciju ovog posla su vodile Amalija Pavlić i Sanja Krželj, dipl.ing.arh.