>
Arhitektonsko dosnimavanje – dopuna i digitalizacija za 2013. godinu

U prvoj polovici 2013.g. dovršena je izrada snimke bloka P-03 i K- 04 C.Zuzorić-Uska-Između Polača-Miha Pracata (cca 1383 m2) ugovorena krajem 2012.g. sa firmom "Vektra" d.o.o. iz Varaždina.

Tijekom 2013.g. (od svibnja do prosinca 2013.) izvršena je izrada elaborata arhitektonske snimke - dosnimavanje i digitalizacija sljedećih blokova u povijesnoj jezgri Dubrovnika:

B-51 Placa (Stradun) – Vetraničeva – Prijeko – Zamanjina ( cca 1786 m2).
B-52 Placa (Stradun) – Petilovrijenci – Prijeko – Vetraničeva ( cca 2074m2)
B-53 Placa (Stradun) – Kunićeva – Prijeko – Petilovrijenci ( cca 1542 m2)
B-55 Poljana M.Držića - Ul.kneza Damjana Jude ( cca 609 m2)
B-09 Placa – Široka - Između Polača - N. Božidarevića ( cca 404 m2).

Nakon provedenog javnog natječaja, izrada elaborata za blokove B-51, B-52 i B-53 dodijeljena je tvrtki "Studio Kušan" d.o.o., Ilica 56, iz Zagreba, kao najpovoljnijem ponuditelju. Kako je ukupni ugovoreni iznos za digitalizaciju navedenih blokova bio manji od ukupno predviđenog prema Programu obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2013., naknadno je pod istim uvjetima sa istom firmom ugovorena digitalizacija još dva bloka B-55 i B-09.
Ukupna vrijednost usluga iznosi 150.300,00 kn (187.875,00 kn s PDV).
I ovaj put dio vlasnika prostora u povijesnoj jezgri Grada nije omogućio ulaz u svoje prostore, te su takvi prostori ucrtani prema stanju iz 1984.g. što je u elaboratu i posebno naznačeno. Zavod je u više navrata slao obavijesti vlasnicima, a o svemu je obaviješten Konzervatorski odjela Ministarstva kulture Republike Hrvatske obzirom da su vlasnici kulturnih dobara prema čl. 20 alineja 4., čl. 28. al. 1 i čl. 30. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN RH 69/99,151/03,87/09,88/10,61/11,25/12 i 136/12) dužnim omogućiti dokumentiranje kulturnog dobra, odnosno "vlasnik kulturnog dobra mora omogućiti istraživanje i dokumentiranje kulturnog dobra...".