>
Arhitektonsko dosnimavanje – dopuna i digitalizacija za 2016. godinu
U 2016. godini planira se izvršiti arhitektonsko snimanje bloka S-17 koji je smješten je na istočnom dijelu povijesne jezgre i obuhvaća zgradu Sponze, čija namjena ne odgovara u potpunosti povijesnim, kulturološkim, arhitektonskim i lokacijskim karakteristikama objekta. Stanje konstrukcije i instalacija zahtijeva promišljanje cjelokupne sanacije ovog objekta. Kako bi se u narednim godinama mogla izraditi kvalitetna projektna dokumentacija, u 2016. godini potrebno je izraditi snimku postojećeg stanja, temeljem ranije izrađenog 3D scana fasada palače.