>
Arhitektonsko dosnimavanje – dopuna i digitalizacija za 2018. godinu
PALAČA SPONZA IZRADA ELABORATA ARHITEKTONSKE SNIMKE POSTOJEĆEG
STANJA
Arhitektonska snimka postojećeg stanja palače Sponza iz arhive Zavoda izrađena je
1985. godine. Ista nije potpuna, nedostaje dio fasade koji nikada nije obrađen. Budući
da izrada snimki postojećeg stanja povijesne jezgre spada u osnovni djelokrug Zavoda
(navedeno i u Zakonu o obnovi), bilo je nužno ovaj vrijedni spomenik kulture na
adekvatan način dokumentirati, prilagođavajući se novim trendovima u struci. Stoga se
2015. izradio 3D scan svih fasada i atrija palače, temeljem kojeg je, nakon provedenog
postupka bagatelne nabave, 29. 12. 2017. sklopljen ugovor o izradi elaborata
arhitektonske snimke palače Sponza sa tvrtkom Habitat d.o.o. iz Dubrovnika. Voditeljem
izrade ugovorne dokumentacije imenovana je Nađa Nađ, dipl.ing.arh.
Ugovorom je predviđena predaja radnog materijala nakon geodetskog i arhitektonskog
snimanja do 15. 03. 2018., a predaja elaborata na pregled do 15. 05. 2018. godine.

BLOK P-09 IZRADA ELABORATA ARHITEKTONSKE SNIMKE POSTOJEĆEG
STANJA

Kao preduvjet za izradu projektne dokumentacije palače Tudizić-Bučić- Ranjina na adresi
Braće Andrijića 4-6 (čest. zgr. 863 k.o. Dubrovnik), potrebno je izraditi elaborat
arhitektonske snimke postojećeg stanja. Predviđena sredstva bila su dovoljna za izradu
elaborata arhitektonske snimke čitavog bloka P-09 (Od Pustijerne – braće Andrijića –
Đura Baljevi; čest. zgr. 860, 861, 862 i 863 k.o. Dubrovnik), u sklopu kojeg je navedena
palača. Stoga se u drugom dijelu 2017. godine pristupilo provođenju postupka bagatelne
nabave, te je 24. 11. 2017. sklopljen ugovor sa tvrtkom Expert d.o.o. iz Našica o izradi
elaborata arhitektonske snimke postojećeg stanja bloka P-09. Voditeljem izrade
ugovorene dokumentacije imenovan je Branko Urban, dipl.ing.arh.
Ugovorom je predviđena predaja radnog materijala nakon geodetskog i arhitektonskog
snimanja do 20. 12. 2017., a predaja elaborata na pregled do 16. 02. 2018. godine.
Zbog nemogućnosti ulaska u sve prostore palače Tudizić-Bučić- Ranjina, izvođač je
tražio produžetak roka za predaju na pregled elaborata, što mu je i odobreno sukladno
ugovoru, do 16. 03. 2018. godine. Po dostavi elaborata na pregled, isti je izvršen, te je
elaborat vraćen izvršiteljima na korekciju. U 2017. godini plaćeno je, sukladno realizaciji,
40% ugovorene vrijednosti.