>
  • Stručno savjetodavno povjerenstvo
  • >
Stručno savjetodavno povjerenstvo
Zbog specifičnosti i složenosti radova na obnovi spomeničke cjeline, a radi rješavanja stručnih pitanja, Zavod ima Stručno savjetodavno povjerenstvo za obnovu Dubrovnika.
U Stručno savjetodavno povjerenstvo za obnovu Dubrovnika Upravno vijeće imenuje stručnjake iz područja graditeljske baštine, a po jednog predstavnika imenuju središnja tijela državne uprave za kulturu, zaštitu okoliša i prirode, graditeljstvo i prostorno uređenje, Grad Dubrovnik, Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera graditeljstva, Društvo konzervatora Hrvatske i Društvo prijatelja dubrovačke starine.

Stručno savjetodavna komisija, u praksi, sa svojim radom je počela 1984. godine i to u interdisciplinarnom sastavu stručnjaka iz cijele bivše države.

Do ožujka 1991. godine ukupno je održano 59 sjednica na kojima je razmatrano 118 projekata, a neki su u raznim fazama razmatrani i više puta kroz duži vremenski period. Od početka rujna 1992. godine Komisija djeluje u novom sastavu i to u nacionalnom sastavu sa stručnjacima iz Hrvatske, a u međunarodnom sastavu sa dijelom međunarodnih stručnjaka koji su imali značajan utjecaj u utvrđivanju metodologije i sanacije ratnih oštećenja na spomenicima kulture. U međunarodnom sastavu je održano ukupno 19 sjednica.

Donošenjem izmjena i dopuna Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika Komisija dobiva novi naziv – Stručno savjetodavno povjerenstvo za obnovu Dubrovnika.

Stručno savjetodavno povjerenstvo je interdisciplinarni tim stručnjaka koji u procesu obnove Dubrovnika sudjeluje već 27 godina, uglavnom bez naknada za svoj rad. Tijekom vremena, mijenjajući sastav i naziv, ono u raznim fazama razmatra sve najvažnije projekte vezane za obnovu spomeničke cjeline Dubrovnika i obnovu pojedinačnih vrijednih kulturnih dobara sa šireg područja, a njegovo se mišljenje, iako neobvezujuće, uvažava kod donošenje odluka nadležne konzervatorske službe. Kako se u spomeničkoj cjelini pored projekata iz Programa Zavoda za obnovu Dubrovnika, realiziraju i programi kojih su nositelji privatni investitori, državna uprava, agencije, i Grad Dubrovnik, nadležna konzervatorska služba procjenjuje koje projekte treba razmotriti i ovo Povjerenstvo.

Dugogodišnje kontinuirano prisustvo šireg kruga eminentnih stručnjaka u obnovi Dubrovnika poticajno je djelovalo na sve, pogotovo stručnjake koji su bili uključeni u obnovu. Povjerenstvo je osim konkretnih projekata razmatralo i razne stručne teme načelne prirode, što je važan doprinos u konzervatorskom i stručnom pristupu i metodologiji. Time je sustavno kroz svoj rad educiralo i senzibiliziralo niz stručnjaka koji su na bilo koji način sudjelovali u procesu obnove Dubrovnika.

Članovi Stručno savjetodavnog povjerenstva prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika imenovati će Upravno vijeće Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Sjednice i zapisnici SSP-a