>
Arhitektonsko dosnimavanje – dopuna i digitalizacija za 2015. godinu
Provedeni su postupci nabave za izradu elaborate arhitektonske snimke postojećeg stanja blokova P-16 (Od Pustijerne – Braće Andrijića – Ispod Mira – Bandureva) i B-50 (Placa – Zamanjina – Prijeko – Dropčeva), sklopljeni su ugovori sa tvrtkom Habitat d.o.o., te do kraja 2015. godine realizirani u cijelosti.

Krajem prosinca 2015. godine, po provedenom postupku nabave, sklopljen je Ugovor o izradi elaborata arhitektonske snimke postojećeg stanja bloka B-60 (Ilije Sarake – Ulica Ispod mira – Pobijana – Od Pustijerne) u povijesnoj jezgri Dubrovnika sa tvrtkom GEOdata d.o.o.

Rok za izvršenje usluga produžen je na zahtjev izvršitelja, te se očekuje predaja dokumentacije na pregled i eventualne korekcije. Završetak izvršenja usluga planira se polovicom travnja 2016. godine.

U 2015. godini proveden je i postupak nabave za izvršenje usluga izrade 3D laserskog skeniranja svih fasada palače Sponza. Izrada 3D laserskog scana je izvršena u cijelosti, a dobiveni podaci služit će kao podloga pri izradi arhitektonske snimke postojećeg stanja, koja se planira ugovoriti u 2016. godini, a što je sve podloga za izradu projektne dokumentacije.
Koordinaciju izvršenja usluga, terenskih snimanja pregled dokumentacije, praćenje izvršenja usluga i realizacije vodila je Amalija Pavlić dipl.ing.arh.

LAZARET NA LOKRUMU

U dogovoru s Rezervatom Lokrum planiramo pokrenuti projekt uređenja Lokrumskog Lazareta, iznimno vrijednog kulturnog dobra, kako bi se prostori Lazareta sačuvali od propadanja, primjereno obnovili i postali dostupniji posjetiocima.

Nakon provedenog postupka nabave ugovorili smo s tvrtkom „GEOGRAPHICA"d.o.o. izradu elaborata arhitektonske snimke postojećeg stanja kompleksa Lazareta. Tijekom 2016. godine očekujemo dovršenje izrade snimke nakon što Rezervat Lokrum osigura dostupnost preostalog dijela Lazareta koji su obrasli gustim zelenilom.Iznos vrijednosti projekta odgovara dijelu ugovorenih usluga koje nisu izvršene u 2015.