Sukob interesa
Sprječavanje sukoba interesa
Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine", broj 120/16):
Zavod za obnovu Dubrovnika kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi, sa sljedećim gospodarskim subjektom:

1. ARHITA d.o.o. za projektiranje i usluge, Dubska 7b, Dubrovnik, OIB: 41739929788,

2. „DOMUS", građevinski obrt, Gabra Rajčevića 17, 20 000 Dubrovnik, OIB: 16497158290.

Sukob interesa opisan je u člancima 75.-83. Zakona o javnoj nabavi.

Broj: 117-10/10-ms/20