>
Jednostavna nabava za usluge izvođenja radova na izmjeni vanjske stolarije zgrade na adresi Branitelja Dubrovnika 15

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

(BN 18/19)

Poštovani,

Zavod za obnovu Dubrovnika, OIB 43644119661, Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 6, pokrenuo je postupak jednostavne nabave za izvođenje radova na izmjeni vanjske stolarije južnog i istočnog pročelja zgrade na adresi Branitelja Dubrovnika 15 te temeljem članka 7. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Zavoda za obnovu Dubrovnika od 2.10.2019. te kao Naručitelj poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude.

Opis predmeta nabave, uvjeti, zahtjevi nabave, sastavni dijelovi ponude te način dostave ponude možete vidjeti u Dokumentaciji o nabavi.

Rok za dostavu ponude je 5. studenog 2019. godine, do 10:00 sati bez obzira na način dostave.

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik

Nacrti i tehnički opis