>
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa(financije) - zatvoren
N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa

Na radnom mjestu:

1. Savjetnik /ica za financijske poslove – 1 izvršitelj
– neodređeno vrijeme


2. Referent/ica za računovodstvene poslove  – 1 izvršitelj
— neodređeno vrijeme

Dokumentacija

Odluka o poništenju natječaja