>
Javna nabava za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju ruševnog ljetnikovca Gučetić

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

(JN-1/2020-MV)


Poštovani,
Zavod za obnovu Dubrovnika, OIB 43644119661, Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 6, pokrenuo je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju ruševnog ljetnikovca Gučetić u objekt javne i društvene namjene, Mokošica ,Dubrovnik, te kao Naručitelj poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude.
Rok za dostavu ponude je 7. veljače 2020. do 09:00 sati.