>
Jednostavna nabava za usluge izrade konzervatorsko-restauratorskog elaborata

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

(BN 10/20)


Poštovani,
Zavod za obnovu Dubrovnika, OIB 43644119661, Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 6, pokrenuo je postupak jednostavne nabave za usluge izrade konzervatorsko-restauratorskog elaborata zidnog oslika i štuko dekoracije u ljetnikovcu Bozdari-Škaprlenda u Čajkovićima, Dubrovnik, te kao Naručitelj poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude. Ponude se dostavljaju na web stranici beta.zod.hr

ili u zatvorenoj omotnici na adresu Zavod za obnovu Dubrovnika, Cvijete zuzorić 6, 20000 Dubrovnik


Rok za dostavu ponude je 17. rujna 2020. do 09:00 sati.

Poziv na dostavu

Dokumentacija

Dopuna Dokumentacije 14. rujna 2020 (Ponudbeni list)


OBAVIJEST

Obavještavaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da je u točki 3.1.1. „Jamstvo za ozbiljnost ponude" došlo do omaške pri navođenju IBAN-a Naručitelja (za eventualnu uplatu novčanog pologa). Ispravan IBAN Zavoda za obnovu Dubrovnika je : HR 452484008-1102016442.