>
ZOD

Život u povijesnoj jezgri Dubrovnika, sociološka studija (Grad u zidinama)

Elaborat buke (šire područje)

Izvoz podataka buke

Participacijski process – radni materijal- Izvještaj

GIS povjesne jezgre Grada Dubrovnika, prikaz baze Zavoda za obnovu

Konzervatorske podloge i dokumentacija Zavoda za obnovu da bi se utvrdio opseg i količina izrađene dokumentacije, utvrdila potreba za izradom daljih arhitektonskih snimanja povijesne jezgre radi dovršetka i izrade svih tlocrta Grada po svim etažama svih objekata, konzervatorskih dokumentacija i istražnih elaborata.... Potreba ažuriranja, dorade, te izrade detaljne potresne karte po novim pravilima tj. Metodama i slično, a sve u kontekstu dokumentacije KOD. GIS povjesne jezgre Grada Dubrovnika i potreba objedinjavanja baze cijelog buffera i settinga (nespecificirano - potrebno istražiti)