>
Arhitektonsko dosnimavanje – dopuna i digitalizacija za 2011. godinu

I ove godine je nastavljeno dokumentiranje postojećeg stanja unutar spomeničke cjeline za blokove zgrada koje nemaju dokumentaciju u digitalnoj formi. Proveden je postupak javne nabave i sklopljeni su ugovori sa tvrtkom "Studio Kušan" d.o.o. iz Zagreba.

Programom javne nabave za 2011. planirana vrijednost za izradu elaborata arhitektonske snimke postojećeg stanja bila 217.402,50 kuna, a u provedenom postupku za blokove B-40 i B-49 dobivena je znatno niža cijena od 146.370,00 kuna. Za preostali iznos ugovoreno je, po istim uvjetima, snimanje još jednog bloka B-37, tako je umjesto planiranih 4.692 m2, za gotovo ista sredstva izvršena usluga snimanja 49% veće površine objekata.

Ukupno je ugovoren iznos od 217.402,50 kuna

Specifikacija površina po blokovima:

B-40: netto površina 1903,90 m2
brutto površina 1999,00 m2
Ugovor br: 1416-7 od 03. 05. 2011.

B-49: netto površina 2037,40 m2
brutto površina 2598,35 m2
Ugovor br: 1416-8 od 03. 05. 2011.

B-37 netto površina 1801,41 m2
brutto površina 2255,86 m2
Ugovor br: 1417-7 od 15. 07. 2011.

Ukupno snimljena brutto površina iznosi 6 853,21 m2

Koordinaciju posla, izradu posebnih uvjeta, pregled dokumentacije i praćenje izvršenja, te ovjeru situacija vodila je Amalija Pavlić, dipl. ing.arh.