Dokumentacija Info
Dokumentacija Info
Pristup informacijama Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Zavod za obnovu Dubrovnika uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine" broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.